Waar staat BIM nu eigenlijk voor?

legrandBIM is een term waar je als elektro-installateur dezer dagen steeds vaker mee wordt geconfronteerd. De afkorting van deze nieuwe aanpak van bouwprojecten wordt door verschillende specialisten anders ingevuld. Bij Legrand vertaalt marketing director Frans Spijkers BIM bij voorkeur als ‘Building Information Management’. “Op termijn wordt BIM een absolute voorwaarde bij de bouw van steeds meer projecten.”

Building Information Management doet bij steeds meer elektro-installateurs een belletje rinkelen. Velen denken dat BIM hoofdzakelijk het ontwerpen van een gebouw in 3D betreft, met als voordeel dat je zo kan analyseren of er bepaalde obstructies in het ontwerp zitten.

“Dat is zeker één van de functies van BIM, maar het omvat nog zoveel meer”, legt Frans Spijkers uit. “Eigenlijk vertrekt BIM van de digitalisering van het hele eisenpakket bij aanvang van het project. Daarnaast krijgt ieder product of object dat in het gebouw wordt geïntegreerd, een specifieke identiteit. Op basis van die informatie kan je dan zien welk product zich waar in het gebouw bevindt en wanneer het zich aan het eind van zijn levenscyclus bevindt. Die gegevens zijn essentieel voor het onderhoud van het gebouw of om bepaalde onderdelen vervolgens in te zetten voor hergebruik, als het gebouw ooit wordt afgebroken.”

Verhaal van lange adem

De Verenigde Staten waren de pionier in het gebruik van BIM. Vervolgens waaide de trend over naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Bij onze Franse buren is de ambitie dat ieder publiek gebouw ‘gebimd’ moet worden en dat er in 2017 500.000 huizen via de BIM-methode worden ontwikkeld. Intussen is BIM ook in onder meer Nederland en België aan een traject van inburgering begonnen, maar dat proces verloopt niet zonder slag of stoot.

“Hoewel het bij ons nog in de kinderschoenen staat, is het een onomkeerbare trend die een totaal andere manier van werken impliceert. Tot nu toe was het zo dat elektro-installateurs en andere aannemers projecten binnenhaalden door in te schrijven op lastenboeken. Vervolgens probeerden ze meer omzet te genereren via extra werk, dat vaak het gevolg was van aanpassingen bij het ontwerp of de uitvoering. Bij BIM gaat het er net om die potentiële fouten al in de ontwerpfase te elimineren, waardoor  meerwerk sterk zal worden gereduceerd.”

Meerwaarde voor installateurs

Het hele BIM-verhaal lokt in de markt uiteenlopende reacties uit. Sommigen zijn er wat bevreesd voor, een gevoel dat hoofdzakelijk wordt geïnspireerd door onwetendheid over wat op hen afkomt. Anderen tonen zich dan weer heel ‘open minded’ ten opzichte van BIM.

“Dat gevoel is volledig afhankelijk van de innovatiedrang bij de installateur”, weet Frans Spijkers. “De klassieke installateur die zich vooral focust op het uitvoerend aspect, trekt er vermoedelijk wat zijn neus voor op. Bedrijven die wat graag ook bij het beheer van het gebouw een rol willen spelen, zien het veel meer zitten.”

Het volledige artikel kunt u lezen in Elektro-Verkoop Installateur mei 2017