Alles over de nieuwe kabelwetgeving

kabelVanaf 1 juli is de nieuwe Bouwproducten verordening definitief van kracht voor kabels. In dit artikel vatten we deze nieuwe kabelwetgeving samen en bekijken we de impact op de markt.

Met ingang van de komende zomermaanden mogen fabrikanten enkel nog een kabel op de markt brengen die conform is met de Construction Products Regulation (CPR, EU305/2011). Elke kabel zal daarom een heel kwaliteitstraject moeten doorlopen, de AVCP. De fabrikant is verplicht om een prestatieverklaring beschikbaar te stellen die de brandprestatieklasse van de kabel en de AVCP-details opsomt.

De nieuwe kabelwetgeving in het kort

De CPR of de Bouwproducten verordening is een reglement voor alle bouwproducten die in vaste opstelling in gebouwen en civieltechnische werken gebruikt worden. En vanaf 1 juli 2017 moeten ook kabels CPR-conform zijn.

Met de CPR wil de Europese Commissie het veiligheidsniveau in geval van brand verhogen, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen voor het brandgedrag van bouwproducten, evaluatie- en testmethodes harmoniseren en de handel van bouwproducten in Europa transparanter te maken. In geval van brand is ook het brandgedrag van kabels belangrijk. Daarom heeft de Europese Commissie beslist om een specifieke classificatie op te stellen voor kabels. Deze classificatie betreft alle kabeltypes die vast in een bouwwerk worden aangelegd en heeft enkel betrekking op het brandgedrag.

De brandprestaties van een kabel en dus ook de klasse waartoe hij behoort moet gecontroleerd worden door onafhankelijke instanties. Fabrikanten moeten hun productie onder controle hebben en ervoor zorgen dat hun kwaliteitscontrolesystemen waterdicht zijn. Bovendien zijn ze op hun beurt verplicht om verschillende testen uit te voeren. De resultaten zullen beschreven worden in een prestatie verklaring, de Declaration of Performance (DoP). Ook op vlak van etikettering zullen kabelfabrikanten en groothandels de nodige wijzigingen moeten doorvoeren.

Concreet betekent dit heel wat extra werk voor fabrikanten en bijgevolg ook voor groothandels. De impact voor de installateur zal veel kleiner zijn.

De 7 Euroklassen

kabel2De CPR is van toepassing op elektrische leidingen voor voeding, sturing of communicatie die vast geïnstalleerd zijn in gebouwen en civieltechnische werken. De nieuwe classificatie deelt de kabels volgens afnemend brandprestatieniveau in 7 categorieën in: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca.

Er worden verschillende parameters geëvalueerd zoals de brandverspreiding, de vlamverspreiding en de warmteafgifte. Naast de 7 hoofdclassificaties werden ook parameters opgesteld voor een bijkomende indeling, zoals de rookproductie (‘s’ voor Smoke), de zuurtegraad en de geleidbaarheid (‘a’ voor Acidity) en de druppelvorming (‘d’ voor Droplets).

Op 9 september 2016 publiceerde de FOD Economie nota nr. 74 die de overeenstemming tussen het brandgedrag volgens het AREI artikel 104 en het brandgedrag volgens de CPR vastlegt. De voormalige F1-klasse wordt gelijkgestemd met Euroklasse Eca of hoger. Klasse F2 wordt Euroklasse Cca of hoger.

De AVCP-evaluatiemethodes

kabel3

Om te garanderen dat een fabrikant een CPR-conforme kabel op de markt zet en dat ook blijft doen, moet hij een kwaliteitstraject doorlopen: AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Afhankelijk van de Euroklasse, moet de fabrikant en/of een bevoegd organisme de kabel testen en controleren op verschillende parameters. Hoe beter de prestaties van de kabel, hoe strenger de eisen die aan de fabrikant gesteld worden. Er bestaan drie AVCP-systemen:

Systeem 1+: voor kabels in Euroklassen Aca, B1ca, B2ca, Cca

Systeem 3: voor kabels in Euroklassen Dca en Eca

Systeem 4: voor Euroklasse Fca.

Het AVCP is geen eenmalige preproductie-controle , maar een continu proces waarbij een bevoegd controleorganisme, zoals SGS Belgium en ISSeP, bij betrokken is. Zo legt Systeem 1+ onder meer op dat er periodieke keuringen van productiestalen worden uitgevoerd. Enkel voor Systeem 4 is er geen enkele externe controle nodig.

Het volledige artikel kunt u lezen in Elektro-Verkoop Installateur mei 2017